7 Cultures

 
 
Résultat de recherche d'images pour
Pamiatky siedmich kultúr Tlačiť E-mail
Utorok, 08 Február 2011 21:05

Pamiatky siedmych kultúr

Združenie Región „Tatry“ v súčasnosti predstavuje novú publikáciu pod názvom Pamiatky siedmich kultúr v slovenských mestách Euroregiónu „Tatry“. Publikácia opisuje krátku históriu 14 miest s mnohými zaujímavosťami. Mapuje stopy kultúr siedmich národností a etnických skupín, ktoré kedysi žili v spomínaných oblastiach a obsahuje údaje dokumentujúce prítomnosť týchto obyvateľov v súčasnosti. Aj keď mnohé z kultúr už v uvádzaných mestách nežijú, publikácia dokumentuje ich podiel pri hospodárskom rozvoji či rozvoji kultúrnych tradícií týchto miest. Svojím obsahom a aktuálnymi fotografiami sa stáva kvalitným produktom v oblasti cestovného ruchu a propagácie. Do života bola uvedená dňa 26. 01. 2011 posypaním zemou z Oravy, Liptova a Spiša.

Autormi publikácie sú kežmarská historička Nora Baráthová, riaditeľ kancelárie ZRT Milan Nevlazla, projektová manažérka ZRT Jana Majorová Garstková a Jaroslav Šleboda, ktorý knihu vo vydavateľstve JADRO tiež zostavil, redakčne a graficky spracoval. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí spolupracovali na príprave publikácie: primátorom a pracovníkom mestských úradov jednotlivých miest a štátnych archívov a mnohým ďalším spoluautorom, ktorí prispeli k spoločnému knižnému dielu.

Vydanie knihy je jednou z aktivít projektu Stretnutie siedmich kultúr poľsko-slovenského pohraničia „Od Ladislava Medňanského po Jana Kanty Pawluśkiewicza“, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.