MFDFS Bratislava

 
 
Prvý veľký festival ďaleko od domova, až v Bratislave. Dohodil ho nám náš priateľ Miro Kerekanič z Humenného, zo súboru Chemlon. Prvá, pozitívna skúsenosť, ktorá motivovala ku  ďalším podobným, len ich ešte bolo treba nájsť... ale to už je iná historka
 
Le premier festival loin de chez nous, a Bratislava, la capitale de notre pays. Une expérience positive, motivante, donnant envie de continuer, le tout est de trouver ou et comment, mais ca, c´est une autre histoire...