Festival národnostných menšín, Bratislava

Do Bratislavy sme prišli priamo z Budapešti, kde sme boli vystupovať na famóznom Szigete. Samozrejme, niet čo porovnávať, podujatia nemajú nič spoločné. Ale predsa, keď prídeme na Hviezdoslavovo námestie, kde sa konalo podujatie, a nebolo tam nič, žiadne šatne, tobôž toalety, ani pohár vody… lebo to je tak, je to len začiatok, neskôr bude lepšie… A prichádzame zo Szigetu, kde bolo 400 000 divákov (!), a kde bolo všetko perfektné… tak sme predsa len trocha zaskočení… 9 rokov neskôr, všetko bolo rovnaké, stále ešte len v začiatkoch…

 
Nous sommes arrivés à Bratislava directement de Budapest, où nous étions en spectacle au fameux Sziget. Bon, il n'y a pas à comparer. Les deux événements n'ont rien à avoir ensemble. Mais quand on arrive à Hviezdoslavove namestie, où avait lieu le spectacle, et il n'y a rien, pas de vestiaires, pas de toilettes, pas un verre d'eau... parce que c'est comme ça, tout ne fait que commencer, ça ira mieux après... Et on sort du Sziget, où il y avait 400 000 spectateurs (!), et tout était plus que parfait... ça fait bizarre... Neuf ans plus tard, c'était toujours pareil, ca ne faisait que commencer...
 
 
Résultat de recherche d'images pour