Festival národnostných menšín Žilina

 
Vystúpenie na scéne na námestí. Medzi divákmi početná skupiny olašských Rómov so svojim vajdom, s veľkým klobúkom, bajúzmi a bakuľou. Írečité stretnutie a potom aj príjemné posedenie po vystúpení na spoločnej kofole...
 
Spectacle sur la scene de la place principale. Parmi les spectateurs un groupe important de roms vlachs, avec leur chef, vajda aux grosses moustaches, paré d´un gros chapeau et d´un gros baton. Le tout plutôt folklo, suivi d´un sympathique verre de kofola offert par le big boss...