Romano Veselišagos

V mesiaci október 2008 Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni s finančnou podporou MK SR v Bratislave, zorganizovalo v DK v Starej Ľubovni VIII. ročník Festivalu rómskej kultúry a folklóru.

     Cieľom podujatia bolo uchovávanie rómskych tradícii (hudba, spev a tanec), podpora činnosti rómskych kolektívov, objavovanie nových talentov v oblasti ZUČ. Festivalu sa zúčastnili folklórne i nefolklórne kolektívy a jednotlivci rôznych žánrov ZUČ z okresu i mesta Stará Ľubovňa. Hosťom programu bol hudobno-tanečný a spevácky súbor KESAJ ČHAVE z Kežmarku pod vedením Ivana Akimova.