Banská Bystrica

 

Banská Bystrica – Cigánsky oheň, STV 2, 26. 9. 2013

www.kesaj.eu/fr/projekt/kesaj/festivals/cigansky-ohen/