Malý Slavkov

 
 
V Malom Slavkove sme mali viacero vystúpení. A aj viacero intervencií, období keď ku nám chodili deti z tejto obce a keď my sme chodili organizovať skúšky priamo na mieste, v ich kultúrnom stredisku. Ale nikdy sa to neujalo tak ako sme si predstavovali. A pritom záujem zo strany miestnych detí a mládeže bol značný. Možno sme márne verili v pomoc zo strany miestnych aktivistov... V obci máme aj dve staršie členky súboru, a jedna z nich, Kristína sa osobne podujala a angažovala sa pri založení nového súboru. V priebehu krátkeho času sa jej, spolu s Evou, podarilo postaviť program a uviesť ho na kultúrnom podujatí ktoré sme spolu zorganizovali. Výsledok bol nad všetky očakávania. Kristína, ktorá doposiaľ v súbore pôsobila trochu utiahnuto, sa v tejto veci maximálne angažovala a odviedla vynikajúci kus práce. Program bol perfektný, mladí zapálení, súbor bol na nohách. Malo to len jednu chybu. Dospelí boli presvedčení, že sa im budú peniaze sypať zo všetkých strán, počnúc Ministerstvom kultúry, atď. Samozrejme, že sa tak nestalo. Nebol najmenší dôvod na to, rozprávky neexistujú. Ale tá viera v mamon bola taká silná, že tak ako sľubne začali, tak aj hneď skončili. Lebo peniaze nikde neboli. Škoda. Veľká škoda. Lebo naozaj záujem a nasadenie zo strany zúčastnených boli znančné. Ale, dospelí neupustili. Nie sú peniaze, tak sa nič nerobí. Proti tomu sme nič nezmohli. Taká bola vôľa a presvedčenie domácich, a my sme boli len cudzí... Ešte raz, veľká škoda!
 
 
Vianočný koncert - 21.12.2006

Malý Slavkov – Domáci festival, 21.9.2013