Mlynčeky

Mlynčeky – medzinárodný tábor, Ubytovňa Červeného Kríža, 4 – 7.9.2013

Mlynčeky – Camp International V4, 30.9.- 3.10. 2014

Mlynčeky – Camp international de jeunes V4, 2 – 5. 12. 2014

www.kesaj.eu/aktuality/priprava-/prezentacie/mlynceky/