Clamart

Clamart je malé predmestie na juhu Paríža, v ktorom má sídlo združenie Les amis de Tsuica, čo znamená Priatelia Tsuici. Tsuica je rumunská slivoviva. Ale to je len taký recesistický názov, ináč je to združenie pri všetkej počestnosti nie alkoholické, folklórneho zamerania, inklinujúce k Balkánu, ale s ústretovým prístupom ku všetkým možným iným hudobným kultúram, rómsku nevynímajúc.
Dušou a telom združenia je naša dobrá priateľka, huslistka Marianne Entat, zlatý človek s organizačným talentom, ktorá nám svojho času vybavila nie jedno vystúpenie či ubytovanie vo svojom mestečku.