Podhorany

december 2001 Vianočné vystúpenie, Spectacle de Noel
apríl 2003 Medzinárodný Deň Rómov, Journée Internationale des Roms

Podhorany – Mikuláš pre školy, Kultúrna sála, Saint Nicolas pour les scolaires, 17.12.2013