Podhorany

december 2001 Vianočné vystúpenie
apríl 2003 Medzinárodný Deň Rómov

Podhorany – Mikuláš pre školy, Kultúrna sála, 17.12.2013