Vikartovce

8 apríl 2002
Medzinárodný Deň Rómov
apríl 2003
Medzinárodný Deň Rómov