Spišský Štiavnik

Spišský Štiavnik – , Mikuláš v Detskom Domove, St. Nicolas à l’Orphelinat, 5.12. 2011

 

Spišský Štiavnik – školské vystúpenia, 2 spectacles scolaires, Ecole communale, 6.12.2011

 

Do Štiavnika sme chodili dobrých pár mesiacov. Vedenie Detského Domova, a najmä p. Kiššová, vychovávateľka, nás oslovili aby sme viedli krúžky tanca s ich deťmi. Vraj ich nič nebaví, tak by sme to mohli skúsiť ešte s našou "metódou". Naozaj, nebolo to celkom samozrejmé. Deti a mládež z "decáku" sú v úplne iných súvislostiach oko tí "naši". V domove je všetko vnímané ako príkaz, nasilu, tak automaticky a prirodzene, aj postoj ku všetkemu novému je odmietavý. Navyše, mnohí z odchovancov sú tu už od útleho veku, a nemali kde načerpať svoju vlastnú kultúru, sú akulturovaní.

V takom prípade pomôže jedine sila. Nie sila bitky, alebo presviedčania, ale sila kolektívu. Rómskeho. Našeho. To je vlastne naša metóda. Prirodzený vývinový postup ako vnútri komunity, všetky podnety, smernice, návody, sú dané kolektívnym podaním, pred ktorým vlastne nie je úniku. Tak postupujeme aj my, s plním nasadením celej skupiny, nenechávame možnosť lavírovania prípadným nerozhodným a všetkému vzdorným jedincom. Proste, je to taký "blázninec" do ktorého všetci zapadnú, či chcú, či nie. Aj vzdorovanie je určitou formou účasti. Postupne sa bariéry prekonali, a vykrištalizovali sa tí, ktorí mali väčšie vlohy a väčšiu chuť. A mohli sme už aj podniknúť spoločné akcie, vystúpenia v Košiciach, či na škole. Kameňom úrazu bol ale striktný vnútorný poriadok, ktorý prakticky, po administratívnej stránke, neumožňoval zverencom detských domovov sa vzdialiť od svojich zariadení, a nieto ešte ísť za hranice. Je to škoda, lebo určite by sme ich zopár s nami vzali na naše zájazdy. 

Ale aj tak to bola podarená akcia, pekná skúsenosť, kohokoľvek náhodou stretneme, má na to len tie najkrajšie spomienky...

 
 
 
Ku Štiavniku sa viažu žiaľ, aj iné, celkom rozporuplné skúsenosti. Tu zakotvil Roman, náš malý klavírista, a skončilo to bábätkom, s množstvom kovbojkových epizód, ktoré, obávam sa, ešte nie sú pri konci. Tu hore, na fotke, ideme po malú, ktorú nám nechcú dať. Dav prenasleduje Romana s mamkou babkou a družkou. Pred autom vytrhnú malú (2 mesačnú) z náručia jej matky a my uháňame kade ľahšie, súc radi, že neprevrátili auto...