Evry

9.7.2017 predstavenie pre rumunských a bulharských rómov
(tábor má byť o dva dní zrovnaný so zemou)