Evry

Evry – spectacle pour le camp des roms roumains et bulgares, 7. 7. 2017

 
9.7.2017 predstavenie pre rumunských a bulharských rómov
(tábor má byť o dva dní zrovnaný so zemou)