Gannat

 
 
 
 
Naša participácia na Festivale v Gannat bola možná len vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kulrúry národnostných menšín