Rabka

Výnimočné, veľmi milé prijatie miestnymi goralmi, na čele s Mirekom Kurewskim, ktorý to celé zorganizoval.
15.8.2019