Chata pod Rysmi

Túra na Chatu pod Rysmi, 30.10.2021
Rando au Refuge de Rysy, 30.10.2021