Istres

Jar 2013
 
 

Istres – presentation pour classes de Cham au collége, 3 avril 2013

Istres – échanges et repas avec association de quartier, 3 avril 2013

Istres – Spectacle au Carneval de l´école de Guin, 3 avril 2013

Istres – Spectacle pour les scolaires, Magic Mirror, 14h, 4 avril 2013

Istres – Spectacle tout public, Magic Mirror, 18h, 4 avril 2013

 
V Istres, na juhu Francúzska, neďaleko od Marseille, sme boli len necelý jeden týždeň. Ale bol to týždeň nezabudnuteľný. Prijatie, starostlivosť, celková úroveň vzťahov s Mestským úradom, všetko bolo mimoriadne srdečné, úprimné a ...príjemné. Táto skutočnosť bola o to viac  vzácna a obdivuhodná, že, ako sme sa neskôr dozvedeli, naši partneri z Istres sa o našej návšteve dopočuli len niečo vyše týždňa pred našim príchodom, a predsa spravili všetko čo bolo v ich silách aby náš pobyt bol čo najpríjemnejší. A to sa im veru podarilo. Plne sa angažoval Mestský úrad, odbor sociálnych vecí a miestnym partnerom bolo ADDAP 13, združenie sociálnych pracovníkov regiónu Alpes-Provence. 
 

Rómska kultúra v Magic Mirror

Tridsať sedem mladých rómskych umelcov vo veku od 9 do 20 rokov, mali včera predstavenie v Magic Mirror pred ďalšími mladými divákmi, pochádzajúcich z gymnázií a lýceí mesta, ktorí prišli objaviť rómsku kultúru skrz piesne, hudbu a tanec.

Združenie Kesaj Tchave, založené v r. 2000 Ivanom Akimovom, profesionálnym hudobníkom a Helenou Akimovou, sociálnou pracovníčkou, si dalo za cieľ pomáhať mladým Rómom v ťažkostiach.

Asociácia ADDAP 13, pôsobiaca v prevencii detí v nebezpečenstve bola nápomocná pri hľadaní ubytovania a miest vhodných na ich účinkovanie.

Ich vystúpenie je zmes tradícií komunity vkorenenej v emotívnej hudobnej reprezentácii, ale aj zmodernizovanej súčasnými hudbami. Tradícia a modernosť pre túto kočujúcu skupinu korá už mohla navštíviť Sociálne centrum Quartiers du Sud, zúčastniť sa karnavalu v škole Gouin a prezrieť si Staré mesto a okolie jazera Berre. Štyri dni v Istres a posledné vystúpenie včera večer.

Istres Infos, apríl 2013

  

    

   

 

Le groupe Kesaj Tchavé c'est 30 jeunes musiciens, chanteurs danseurs de culture Roms. Ils étaient à Istres la semaine dernière pour participer ensuite à Marseille au festival Latcho Divano.

Il se seront produits dans une école primaire, un collège mais aussi au Magic Mirror, salle de spectacle de la ville d'Istres. A chaque fois leur générosité aura marqué les esprits, leur énergie nous aura fait oublier pour quelque instants leurs conditions de vie si difficiles lorsqu'il sont en Slovaquie, les échanges auront toujours été riche de sincérité et de partage ; la musique le chant et la danse comme vecteur principal de Communication...

Nous aurons entendus, vu mais aussi un peu appris de leur culture....

 

Súbor Kesaj Tchave, to je 30 mladých hudobníkov, spevákov a tanečníkov rómskej kultúry. Boli minulý týždeň v Istres, a potom išli do Marseille na festival Latcho Divano.

...Predstavili sa v základnej škole, v gymnáziu, ale aj v Magic Mirror, kultúrnej sály mesta Istres. Za každým ich štedrosť poznamenala divákov, ich energia nám dala na chvíľu zabudnúť na ich ťažké životné podmienky na Slovensku, obojstranné výmeny boli bohaté svojou úprimnosťou, hudba, spev a tanec sú hlavnými vektormi Komunikácie...

Počuli sme, videli, ale aj niečo sa naučili z ich kultúry...

 

Z Istres sa pokračovalo do Marseille :

www.kesaj.eu/projekt/kesaj/ako-sme-pokracovali/marseille/