Výborná

 
december 2001 Vianočné vystúpenie
 

Medzinárodný futbalový zápas, Pavillons s/Bois – Výborná , 9 : 3, 24.10.2004

 

Výborná – concert lors du match international de foot, Salle de la culture,24.10.2004

 

Vianočný koncert - 22.12.2006