Tomblaine

Résultat de recherche d'images pour Afficher l'image d'origine

 
V Tomblaine to všetko začalo. V r. 2003, bol už súbor ako tak rozbehnutý na domácej scéne, ale chcelo to niečo viac, žiadalo sa vyraziť za hranice všedných dní. Jedného dňa ku nám zavítala Annie Huvet, francúzska učiteľka z "mobilnej školy", t.j. zo školy na kolesách, ktorá bola zriadená v karaváne, aby mohla ľahšie nasledovať kočujúcich Romov, vo východnom Francúzsku. Annie bola na Slovensku v rámci akéhosi európskeho projektu, ktorý bol aký bol... a keď sa konečne dostala ku nám, do Kežmarku, tak bola nadšená tým čo videla, a sama sa ponúkla, že sa nám pokúsi vybaviť vystúpenie u nich. Ani nie mesiac nato sme mali dohodnutý zájazd do Tomblaine, na Festival Aux Actes Citoyens! - K Činu, Občania! Starosta Tomblaine, Hervé Feron, aj keď nás nepoznal, vôbec neváhal, keď mu Annie povedala o čo ide, hneď nás ku nim pozval. A tak to všetko začalo. V Tomblaine bolo fantasticky. Bol to prvý zájazd za hranice, pre všetkých účastníkov prvý zájazd do normálneho sveta. A veľký úspech. Potom už len stačilo pokračovať. Lebo raz to začalo... a začalo to v Tomblaine, vďaka Hervé Ferónovi a Annie Huvet.
 

od 20 do 28 mája 2003

 

- Art sur Meurte – introduction a la soirée théatrale

 • Maxéville – spectacle scolaire

 • Réméreville – introduction a la soirée théatrale

 • Nancy – festival „Printemps du Livre“

 • Tomblaine – ouverture du festival 12émes Rencontres Théatrales

Aux Actes Citoyens!“

 • Nancy – Kiosque de la Pépiniére

 • Tomblaine – spectacle scolaire

 • Nancy – spectacle scolaire

 • Tomblaine – Aux Actes Citoyens

 • Nancy – association „Amitiés Tziganes“

 • Nancy – Haut du Liévre, Centre aéré

 • Tomblaine – final du festival, television

 •  

Prvý pobyt súboru, ale aj tie ostatné, bol nesmierne obohacujúci, plný nových zážitkov, nabitý emóciami. A to plati pre obidve zúčastnené strany...

Text od Hervého Férona, napísaný počas nášho pobytu :

 

KESAJ A TOMBLAINE

KESAJ V TOMBLAINE

Hervé Féron

Tomblaine 2003


On les a vus un soir de Mai arriver,

A TOMBLAINE ils ont débarqué

Ils avaient de longs cheveux noirs

Et de grands yeux chargés d’histoires
 
Jedného májového večera sme ich videli prichádzať
Vylodili sa v TOMBLAINE
Mali dlhé čierne vlasy
A veľké oči nabité životom
 
Ils avaient tant de choses à nous offrir

Des chansons, du cœur et des sourires.

Ils avaient fait un si long voyage

Ils s’appellent les enfants KESAJ.

Mali tak veľa toho čo nám ponúknuť
Piesne, srdcia a úsmevy
Tak dlhú cestu mali za sebou
Volali sa Kesaj Tchave
 

Qu’il soit danseur ou musicien, comédien

L’artiste n’a pas de frontières

Alors YVAN, toi qui vient de si loin

La musique fait de nous des frères.

Či to je tanečník, hudobník alebo herec,
Umelec nepozná hraníc
Tak, Ivan, ty ktorý prichádzaš z ďaleka
Hudba z nás robí bratov
 
Très vite, on s’est dit qu’ils étaient des nôtres

Car on est tous le Rom de quelqu’un d’autre

Ils nous portaient un sacré message,

Le message des enfants K E S A J.
 
Hneď sme pochopili, že boli naši
Lebo, všetci sme niekomu Rómovia
Priniesli nám neskutočné posolstvo
Posolstvo Detí K E S A J

 

 

14émes Rencontres Théatrales de Tomblaine 2005

Festival

Aux Actes Citoyens!“

TOMBLAINE

17 – 25 máj 2005

 

Centre social La Clairiére – Haut du Liévre, Nancy, 18. mai 2005

Restaurant scolaire – Maisons Neuves, 19. mai 2005

Maison de la Culture – Maisons Neuves, 19. mai 2005

Conseil Général, Mairie de Toul, 20. mai 2005

Festival Aux Actes Citoyens, Tomblaine, 21. mai 2005

Gite sportif, Tomblaine, 22. mai 2005

Festival Aux Actes Citoyens, 22. mai 2005

Festival Aux Actes Citoyens, 24. mai 2005

Printemps du Livre, Nancy, 25. mai 2005

 

Tomblaine – Droits de l’Enfant, Mairie, 12.12.2009

Tomblaine – Arbre de Noël, salle Jean Jaurés, 12.12.2009

Tomblaine – enregistrement Hugo CD, nahrávka CD s Hugo, salle Jean Jaurés, 12.12.2009

 

Tomblaine – Festival du Théâtre „Aux Actes Citoyens“, 22.5.2010

Tomblaine – rencontre avec les Manouches, Gîte du canoe kayak, 23.5.2010

Tomblaine – Festival du Théâtre „Aux Actes Citoyens“, 25.5.2010

Tomblaine - Festival du Théâtre „Aux Actes Citoyens“, 27.5.2010

Tomblaine - Festival du Théâtre „Aux Actes Citoyens“, 28.5.2010

 

Tomblaine - Concert avec Hugo Féron, Espace Jean Jaures, 31. 10. 2014

 

Déchirures (Roztrhnutia) je názov CD Huga Férona, syna Hervého Férona, primátora mesta Tomblaine, ktorý nás pozval na náš prvý zahraničný zájazd, a ktorý potom naštartoval našu medzinárodnú kariéru. Hugo sa dal na spevácku dráhu, a na svoje prvé CD prizval aj nás. Jeho otec, v minulosti tiež spevákom a skladateľom, napísal krásny text o Kesaj, na podklade našej pesničky Oj Devla lel, ktorú poznal ešte z nášho prvého zájazdu. Výsledok bol úchvatný. Pri našej zastávke v Toblaine v r. 2014, po návrate z Olympie, sme nahrali zbor, a hviezda francúzskej hudobnej scény, Nicoletta, potom tiež dospievala sólo vokál. CD bolo editované v 2015.

 

KESAJ TCHAVE
Hervé Féron
2014
 

Il était une fois, il était une fée,

La fée Kesaj, Kesaj est le nom d´une fée
Tsigane qui dit que :
"Pour recevoir de l'Amour
il faut d'abord savoir en donner"
Et Tchave, en langue Romani,
ce sont les enfants, les enfants Kesaj,
Kesaj Tchave !
 
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna víla,
Víla Kesaj, Kesaj je meno rómskej víly,
ktorá hovorí, že "kto chce lásku mať,
musí vedieť lásku dať"
A Tchave, po rómsky, to sú deti,
Deti Kesaj, Kesaj Tchave !
 
Ils sont venus de loin, du froid,
ils ont surgi dans ma vie,
A la magie d´un chant qui déchire la nuit,
Ils sont beaux, ils sont fiers, insouciants,
Ils sont Roms, libres comme le vent !
 
Prišli z ďaleka, z východu,
zjavili sa v mojom živote
čarovnou piesňou drásajúcou nocou,
Sú krásni, sú hrdí, bezstarostní,
Sú to Rómovia, hrdé Deti Vetra !
 
Des gosses de la rue,
qui vous portent l´Amour à cueillir,
Ils n'ont rien mais ils sont prêts à tout offrir,
Ils chantent et ils dansent, comme des dieux,
Moi je veux, chanter, danser, comme eux !
 
Deti ulice,
ktoré vám ponúkajú Lásku na dosah,
nemajú nič, ale chcú všetko dať,
spievajú a tancujú ako Bohovia,
Ja chcem tiež tak ako oni spievať a tancovať !
 
Refrain
 
Kesaj Tchave tel est leur nom,
la musique est leur maison,
Ils ne vivent que pour la danse et les chansons,
Miracle de la fée Tsigane,
Kesaj Tchave, ce sont les enfants Kesaj !
 
Kesaj Tchave, to je ich meno,
hudba im je domovom,
žijú len piesňami a tancom
Zázrak rómskej víly,
Kesaj Tchave, to sú Deti kesaj !
 
Leurs grandes robes qui tournent et volent,
qui virevoltent tout en couleurs,
Misère cachée et le soleil au coeur,
Kesaj Tchave, les étoiles dans les yeux,
Moi je veux chanter, danser comme eux !
 
Ich veľké sukne sa víria a lietajú,
všetkými farbami sa mihocú,
Skrytá bieda a srdce na dlani,
Kesaj Tchave, hviezdičky v očiach,
Ja, ja chcem spievať a tancovať ako oni !
 
Refrain
 
Oui mais leur seule vrai liberté est de devoir
voyager,
Sur un violon léger comme la soie,
Ils sont passés, ils ont décampé,
Leur sourire est là, et j´entends leurs voix...
 
Áno, ale ich jedinou ozajstnou slobodou
je cesta,
S husľami ľahkými ako hodváb,
prišli, odišli,
ich úsmev ostáva, počujem ich hlas...
 
Refrain ad libitum...
 

Tomblaine – Festival Aux Actes Citoyens du 26 au 28 mai 2022

Laneuville-devant-Nancy – Salle des Fetes, 14h30, 26.5.2022

Tomblaine – Spectacle a l´entrée du Festival, 19h, 26.5.2022

Tomblaine – Spectacle a la Maison de Retraite Marcel Grandclerc, 14h, 27.5.2022

Tomblaine – spectacle a l´entrée du Festival, 19h, 27.5.2022

Pulnoy – spectacle en extérieur, 11h, 28.5.2022

Tomblaine – spectacle du soir, 22h30, 28.5.2022