Perpezac le Blanc

FESTIVAL DU PLATEAU – DANSES ET MUSIQUES DU MONDE

15 juillet 2005

Saint Cyprien – „Sur la route des Tziganes“, place de la Mairie, 21h (120´)

16 juillet

Brignac – stage de danse „Tziganes“, salle polyvalente, 15h

Yssandon – apéro – concert, 18h30

17 juillet

Perpezac Féte aux balcons, place de l´Eglise, 17h

 
 
Perpezac le Blanc bola prvá zástavka na našom prvom veľkom letnom zájazde. Aj pre poriadateľov to bola prvotina, jednalo sa o prvé alebo druhé vydanie ich festivalu. Takže skúsenosti takmer žiadne ani na jednej ani na druhej strane. Dorazili sme na miesto určenia, po 24 hodinovej ceste, a miestni, veľmi milí, ale neskúsení, nás veľkoryso nechali čakať na miestnom parkovisku, na asfalte, ale v tieni, nech si odpočinieme, veď nemáme čo na robote. Ubytovanie bolo prístupné len neskôr... My sme to brali ako hotovú vec, že tak to má byť, a čakali sme. Mali sme k dispozícii nejakú školskú miestnosť, čo piť, ale za odpočinok sa to počítať nedalo. Večer, keď sme mali ísť na vystúpenie sa nám to vypomstilo. Kamila zrazu odpadla. Do vystúpenia zostávalo pár minút, čo robiť? Pohár vody, studený uterák, bola celá rozpálená, nemali sme ako jej zmerať horúčku, ale určite nemala štandardnú teplotu. Ideme na scénu. A, samozrejme, o pár minút vybehne aj Kamila, nemohla vydržať v šatni, scéna všetko vylieči...
Poriadatelia, aj keď neskúsení, boli veľmi milí, a snažili sa vylepšiť ich festival všelijakými nezvyčanými zlepšovákmi. Jedným z nich bolo namaľovanie obrazu súboru počas vystúpenia v živej veľkosti. Dostalo sa nám tejto výsady, Raj Avag, manžel riaditeľky festivalu nás zvečnil pokiaľ sme boli na scéne, a obraz máme zachovalý doteraz ako pamiatku na naše začiatky...  
 
Afficher l'image d'origine