Vranov nad Topľou

 

Vranov nad Topľou – Deň národov a národností PSK, 25.8.2018