Vranov nad Topľou

 

Vranov nad Topľou – Deň národov a národností PSK, 25.8.2018

 
 
Príjemná štácia, na Slovensku, čo je vzácne, o to viac, že sme pozvaní miestnymi folkloristami, to sa cení...
Une étape sympathique, en Slovaquie, ce qui est rare, et de plus, invités par les folkloristes locaux, valeur ajoutée... :)