Matejovce

Medzinárodný Deň Rómov, 27.4.2009

Journée des Roms, école élémentaire, 7.5.2010

Matejovce pri Poprade – Akana me, 8. 11. 2014

Matejovce pri Poprade – donáška šatstva, 11. 11. 2014

Ples Folkloristov, 24 február 2017

www.kesaj.eu/fr/projekt/kesaj/priatelia-a-partneri/vagonar/

 

www.kesaj.eu/fr/projekt/kesaj/ako-sme-pokracovali/velke-zajazdy/a2017/fevrier-2017/

 

ZŠ Matejovce - Medzinárodný deň Rómov, 14. 4. 2023