Huncovce

 

Huncovce – Moje slovo, môj hlas, ZŠ Huncovce, 23. 10. 2015

www.kesaj.eu/aktuality/priprava-/prezentacie/huncovce/

Huncovce – Akana me, osada Huncovce, 23. 10. 2015

 

FOTO:  TV Markíza
Rómsky súbor Kesaj Tchave pôsobí pod Tatrami, kde je aj najviac rómskych osád. Ich obyvatelia žijú často zo dňa na deň a z ruky do úst. Len niektoré deti majú to šťastie, že ich práve súbor vytiahne z osady a môžu vycestovať do zahraničia. Ako sa cítia, keď sa vrátia domov?