Veľká Lomnica

 

Výchovný koncert, Špeciálna škola, Concert scolaire, Ecole spéciale, 18.2.2008

Školské vystúpenie - 19.12.2008

Festival Akana me 4, 5.6.2009

 

Medzinárodný Deň Rómov, Journée Internationale des Roms, 8.4.2010

 

Veľká Lomnica – Akana me, 12.10.2012