Ihľany

Odpusk, Maison de la Culture, 13.11.2005

 
 
Bol raz taký farár, Kaník sa volal. V obci bol obľúbený, stále niečo poriadal, a aj Rómov do to zapájal. Tak jedného dňa aj nás zavolal. Spravili sme predstavenie v kultúrnej sále, nie veľmi vyhriatej, ale zato plnej nadšených miestnych divákov, samozrejme, najmä Rómov a detí... Tu nás prvý krát zhliadol Štefan, ktorý sa neskôr aj stal členom súboru, a o niečo ešte neskôr aj jedným z pilierov súboru...